ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στη Βουλή το σ/ν για "Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας"

17:27 - 23 Μαϊ 2006 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το σχέδιο νόμου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας», κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημ. Σιούφας.
Oπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, με την παροχή κινήτρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα, αλλά και με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, γίνεται μια καινούργια αρχή, με τους εξής στόχους: - Την ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα και με την Κοινοτική Οδηγία 77/2001, του 20,1% που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επί της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, μέχρι το 2010, αλλά και του 29% μέχρι το 2020, - Την αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε ΑΠΕ και ιδιαίτερα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, - Την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων. - Την ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται, σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Πρόσθεσε δε ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και σε συνδυασμό με την έκδοση νέων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με βάση το υφιστάμενο καθεστώς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο, συστηματικό και ορθολογικό θεσμικό πλαίσιο για την ρύθμιση της αδειοδότησης και της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., το οποίο, εκτός των άλλων, καλύπτει και ένα μεγάλο αριθμό κενών και νέων αναγκών που δεν προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι το νέο σχέδιο νόμου, σε συνδυασμό με τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για την αειφόρο ανάπτυξη και τις ΑΠΕ, το οποίο καταρτίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση της υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, με σημαντικά οφέλη στην περαιτέρω αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Οι νέες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου Στο πλαίσιο των ανωτέρω, όπως τόνισε ο κ. Δημ. Σιούφας, το νέο σχέδιο νόμου εισάγει: - Την παροχή αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ηλιακών και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου οι τιμές πώλησης στο Σύστημα ή το Δίκτυο αυξάνονται έως και 600%, - Τη θέσπιση και οργάνωση των προθεσμιών για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά τέτοιο τρόπο που να μειώνεται ο χρόνος απόκτησης των απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών, - Την ενσωμάτωση της γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) στην άδεια Παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται για τον επενδυτή ένα σαφές τοπίο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εξορθολογίζεται και επιταχύνεται η συνολική διαδικασία, - Τον καθορισμό νέων (υψηλοτέρων) ορίων ισχύος έργων Α.Π.Ε., για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση από τη λήψη άδειας παραγωγής. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση της λήψης άδειας παραγωγής, οι σταθμοί ΑΠΕ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια: α) από γεωθερμική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MWe, β) με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kWe, γ) από φωτοβολταϊκά συστήματα, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των ογδόντα 150 kWe, δ) από αιολική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 20 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, ή με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των 40 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ή με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 50 KWe, για σταθμούς που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ε) από ΑΠΕ με τη χρήση άλλης τεχνολογίας, εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kWe, - Την αύξηση του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, από 10MW σε 20ΜW, - Τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποίησης της άδειας, στις απολύτως αναγκαίες, - Τον καθορισμό και καταβολή δίκαιων και ελκυστικών τιμών για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν εξαρτώνται πλέον από το καθεστώς τιμολογίων της ΔΕΗ και διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, - Την πρόβλεψη για επέκταση της διάρκειας της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.